TURSKI RUČNICI 70X140 6KOMADA

€19,99 €29,99
TURSKI RUČNICI 70X140 6KOMADA𝑇𝑟𝑎𝑧̌𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑖 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑐̌𝑛𝑖𝑘 𝑘𝑜𝑗𝑖 𝑚𝑎𝑧𝑖 𝑘𝑜𝑧̌𝑢? 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑛𝑖 𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑎 𝑐́𝑒𝑡𝑒 𝑔𝑎 𝑘𝑜𝑑 𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑎𝑐́𝑖!

𝐼𝑧𝑟𝑎đ𝑒𝑛𝑖 𝑜𝑑 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑛𝑜𝑔 𝑖 𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛𝑜𝑔 𝑝𝑎𝑚𝑢𝑘𝑎. 𝐺𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑘𝑎𝑛𝑗𝑒 100% 𝑝𝑎𝑚𝑢𝑘𝑎 𝑧𝑎 𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑖𝑟 𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑠̌𝑜𝑗 𝑘𝑜𝑧̌𝑖
𝐵𝑜𝑙𝑗𝑒 𝑢𝑝𝑖𝑗𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑖 𝑣𝑒𝑐́𝑢 𝑖𝑧𝑑𝑟𝑧̌𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡
𝑉𝑖𝑠𝑜𝑘𝑜𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑛𝑖 𝑖 𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑚𝑢𝑘 
𝐺𝑢𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑚𝑢𝑐̌𝑛𝑎 𝑡𝑘𝑎𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑢𝑔𝑜𝑑𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑧̌𝑢

𝑆𝐸𝑇 se sastoji od 6kom bijelih ručnika/6kom šarenih ručnika