RUSKA POTOPNA PUMPA 1200W

€29,99
RUSKA POTOPNA PUMPA 1200W

KARAKTERISTIKE

Za navodnjavanje obradivih površina,drenažu vode iz rudnika...

Kompaktne je male konstrukcije,kvalitetne zabrtvljenosti,visoke
energetske učinkovitosti te performansi, dugog je vijeka trajanja.

Pogodna je za pumpanje iz rijeka , jezera te bunara.

Max. radni ciklus nakon kojeg treba napraviti pauzu za hlađenje je 60 minuta

Kabel duljine 6,5 metara
Ugrađena termička strujna zaštita u namot
Uže za spuštanje duljine 20 metara
Kapacitet pumpanja 25 litara/min.
Maksimalna visina 90 metara