ELEKTRIČNA GRIJALICA VODE SA TUŠEM 3500W

€29,99
Mini bojler koriste se za opskrbu pojedinačnih točaka za točenje.
Električni protočni bojler pretvara električnu energiju u grijanje vode s učinkovitošću do 99 posto.

LCD Prikaz temperature
Podešavanje temperature
Protočni bojleri instalirani u blizini mjesta potrošnje mogu se koristiti za uštedu energije i vode u usporedbi sa centralnim opskrbljivanjem toplom vodom, jer kod potonjeg, gubici odvodnje (sve dok vruća voda ne uđe), gubici topline kroz cijevi i spremnik tople vode spremnici i potreba za električnom energijom za cirkulacijske crpke mora se uzeti u obzir.