Zidni ukrasni grijač sa daljinskim

Zidni ukrasni grijač sa daljinskim

Regularna cijena
149,00 kn
Akcijska cijena
149,00 kn
Jedinična cijena
per 
Uključen porez

🌙🏡Zidni ukrasni grijač sa daljinskim 𝑝𝑟𝑢𝑧̌𝑎 𝑏𝑟𝑧𝑜 𝑖 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑣𝑛𝑜 𝑔𝑟𝑖𝑗𝑎𝑛𝑗𝑒 - 𝑏𝑖𝑙𝑜 𝑔𝑑𝑗𝑒 ( 900 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑎 )🏡🌙

1KOMAD 149,00 𝐾𝑁 🔥🏡🔥
➡2KOMADA 249,00 𝐾𝑁 🔥🏡🔥

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑛 𝑠𝑎𝑣𝑟𝑠̌𝑒𝑛 𝑗𝑒 𝑧𝑎 𝑢𝑟𝑒𝑑𝑠𝑘𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒, 𝑘𝑢𝑝𝑎𝑜𝑛𝑖𝑐𝑒, 𝑠𝑜𝑏𝑒, 𝑘𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒, 𝑝𝑜𝑑𝑟𝑢𝑚𝑒, 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑧̌𝑒 𝑖 𝑗𝑜𝑠̌ 𝑚𝑛𝑜𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑔𝑎.🌙

🏡🌙𝐵𝑒𝑧 𝑘𝑎𝑏𝑙𝑜𝑣𝑎,𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠𝑖𝑣,𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑑 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑗𝑒𝑡𝑒,𝑛𝑒 𝑧𝑎𝑢𝑧𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑜 𝑚𝑗𝑒𝑠𝑡𝑎,𝑝𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑓𝑢𝑛𝑘𝑐𝑖𝑗𝑎 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑠𝑘𝑜𝑔 𝑖𝑠𝑘𝑙𝑗𝑢𝑐̌𝑖𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎🌙

🏡🌙𝐵𝑟𝑧𝑜𝑚 𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑑𝑗𝑒𝑙𝑜𝑚 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑝𝑗𝑒𝑠̌𝑢𝑗𝑢 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑗𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑗𝑎𝑚𝑎.𝑃𝑜𝑠𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑗𝑠𝑘𝑖 𝑔𝑟𝑖𝑗𝑎𝑐̌ 𝑠𝑝𝑟𝑗𝑒𝑐̌𝑎𝑣𝑎 𝑠𝑢𝑠̌𝑒𝑛𝑗𝑒 𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎
𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑗𝑖🌙

🏡🌙Podesivost temperature putem wifi🏡🌙

1KOMAD 149,00 𝐾𝑁 🔥🏡🔥
➡2KOMADA 249,00 𝐾𝑁 🔥🏡🔥

🏡 🌙𝑀𝑜𝑧̌𝑒 𝑢𝑔𝑟𝑖𝑗𝑎𝑡𝑖 𝑖 𝑜𝑑𝑟𝑧̌𝑎𝑣𝑎𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑢 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑣𝑟𝑠̌𝑖𝑛𝑖

𝑜𝑑 30 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑛𝑖ℎ🌙