SUPER XXL BLUETOOTH ZVUCNIK SA LED EFEKTIMA

SUPER XXL BLUETOOTH ZVUCNIK SA LED EFEKTIMA

Regularna cijena
109,00 kn
Akcijska cijena
109,00 kn
Jedinična cijena
per 
Uključen porez

 

 

🎵𝐵𝑙𝑢𝑒𝑡𝑜𝑜𝑡ℎ 𝑏𝑒𝑧̌𝑖𝑐̌𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑧𝑖𝑣𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑠 𝐴𝑛𝑑𝑟𝑜𝑖𝑑/𝐼𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒/𝐼𝑝𝑎𝑑 𝑢𝑟𝑒đ𝑎𝑗𝑖𝑚𝑎.🎶🎸

🎵 𝑈𝑔𝑟𝑎đ𝑒𝑛𝑎 2 𝑧𝑣𝑢𝑐̌𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑠𝑎 𝑝𝑜 30 𝑊🎶 + 1 𝑜𝑑 15𝑊

🎵 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑗𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑢𝑚 𝑑𝑜 7 𝑠𝑎𝑡𝑖 𝑘𝑜𝑟𝑖𝑠̌𝑡𝑒𝑛𝑗𝑎🎶🎸

🎵 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑧𝑖𝑗𝑒 35 𝑥 17 𝑥 13𝑐𝑚🎶🎸

🎵 𝑈𝑆𝐵 𝑢𝑙𝑎𝑧 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑘𝑙𝑗𝑢𝑐̌𝑎𝑘 𝑈𝑆𝐵 𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘 🎶🎸

🎵 𝐼𝑧𝑙𝑎𝑧 𝑧𝑎 𝑠𝑝𝑎𝑗𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑛𝑎 𝑀𝐼𝐾𝑅𝑂𝐹𝑂𝑁🎶🎸

🎵 𝑉𝑒𝑙𝑖𝑐̌𝑖𝑛𝑎 : 14𝑥12𝑥30 𝑐𝑚🎶🎸

🎵𝑈𝑔𝑟𝑎đ𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛🎶🎸

🎧𝐵𝑙𝑢𝑒𝑡𝑜𝑜𝑡ℎ®-𝐴𝑛𝑑𝑟𝑜𝑖𝑑, 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒 𝑢𝑟𝑒đ𝑎𝑗𝑖 (𝑖𝑃ℎ𝑜𝑛𝑒, 𝑖𝑃𝑎𝑑, 𝑖𝑃𝑜𝑑...), 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡, 𝑙𝑎𝑝𝑡𝑜𝑝, 𝑚𝑝3... 𝐻𝑎𝑛𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒 , 𝑝ℎ𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑙🎶🎸

🎧𝑈𝑡𝑜𝑟 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑠̌𝑖𝑟𝑒𝑛𝑗𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑆𝐷🎶🎸

🎧𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑆𝐷, 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜-𝑈𝑆𝐵, 𝐷𝐶 5 𝑉, 𝐴𝑈𝑋 𝑈🎶🎸

🎧𝐼𝑧𝑙𝑎𝑧 𝑧𝑎 𝑆𝑙𝑢𝑠̌𝑎𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑖 𝑧𝑣𝑢𝑐̌𝑛𝑖𝑐𝑖🎶🎸

🎧𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑗𝑠𝑘𝑖 𝑜𝑑𝑧𝑖𝑣 100𝐻𝑧-20𝑘𝐻𝑧🎶🎸

🎧𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑔𝑙𝑎𝑧𝑏𝑒 🎶🎸

🎧𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑣🎶🎸

🎧𝑈𝑑𝑎𝑙𝑗𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑒𝑛𝑜𝑠𝑎 (𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑜) 13 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎🎶🎸

🎧1 𝑢𝑠𝑏 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 1 𝑎𝑢𝑥 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙🎶🎸